Symposium: Leren lezen in een doorlopende lijn

In mei verscheen hét boek van 2020 over lezen en effectief leesonderwijs, geschreven door Marita Eskes. Speciaal voor deze gelegenheid organiseerde Pica Congressen in samenwerking met Expertis Onderwijsadviseurs een symposium waarbij leesonderwijs centraal staat. Er stonden drie mooie lezingen op het programma: naast de hoofdlezing die door Marita Eskes zelf verzorgd werd, waren dr. Kees Vernooy en prof. dr. Aryan van der Leij aanwezig als gastsprekers.

Marita vertelde waarom goed technisch leesonderwijs van belang is, hoe het proces van technisch leren lezen verloopt en hoe hier in een doorlopende lijn vorm aan kan worden gegeven in de klas. Of je nu leerkracht, intern begeleider of schoolleider bent: het boek is praktisch inzetbaar voor iedereen die in het basisonderwijs werkzaam is óf gaat werken.

De middag vroeg aandacht voor geletterdheid en kansengelijkheid in Nederland, en de boodschap om leerkrachten hun vak weer terug te geven: lesgeven in basisvaardigheden. Want zonder geletterd te zijn kunnen we in de huidige maatschappij niet meedraaien. Wanneer het onderwijs deze taak oppakt en verbetert, zal ook het aanzien van het beroep van leerkracht stijgen. Jaren geleden schreef een bijzondere leerling in groep 3 aan Marita: ‘bedankt dat je mij hebt leren lezen’. Ze gunt elke leerkracht die mooie boodschap van zijn leerlingen.