Sprekers

Dit zijn alle sprekers op het symposium Leren lezen in een doorlopende lijn:

Sprekers - Marita EskesMarita Eskes werkt als senior onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, leescoördinator én remedial teacher.

Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs. ‘Iedereen verdient het om geletterd te zijn. Ik help scholen graag om effectief gebleken aanpakken te vertalen naar de dagelijkse praktijk’.

 

Technisch kunnen lezen is de sleutel tot leesbegrip!

 

sprekers - Kees VernooyDr. Kees Vernooy was als lector op het gebied van effectief taal- en leesonderwijs verbonden aan de hogeschool Edith Stein in Hengelo. Daarnaast werkte hij o.a. bij de Universiteit van Utrecht en Expertis Onderwijsadviseurs. Op het gebied van lezen was hij als wetenschappelijk projectleider betrokken bij diverse bekende leesprojecten. Vernooy is een pleitbezorger voor op wetenschappelijke kennis gebaseerde onderwijsvernieuwingen.

 

 

 

sprekers - Aryan van der LeijProf. dr. Aryan van der Leij is als emeritus-hoogleraar Orthopedagogiek verbonden aan het Research Institute Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op lees- en gedragsproblemen op school, de rol van de leerkracht, diagnostiek en interventies. Van der Leij heeft veel publicaties op zijn naam staan, waaronder het in 2016 verschenen boek Dit is dyslexie.